Rezervasyon Değişikliği, İptal ve İade Koşulları

1.1. Müşteri, rezervasyonunda değişiklik yapma talebini hizmetin başlayacağı tarihten en geç 15 gün öncesine kadar Otel’e bildirmekle yükümlüdür. Müşteri’nin belirtilen taleplerinin yerine getirilmesi hususu Otel Yönetimi tarafından Otel’in müsaitliğine göre değerlendirilecek olup, bu husus Müşteri’nin kayıtsız ve şartsız kabulündedir.

1.2. Müşteri, talebi doğrultusunda gerçekleştirilen değişikliklerden kaynaklanan fiyat farklarını Otel Yönetimi’ne derhal ve eksiksiz ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde değişiklik işlemi yapılmayacak olup, yapılmış ise değişiklik işlemi Otel tarafından iptal edilecektir. İş bu husus Müşteri’nin kayıtsız ve şartsız kabulündedir.   

1.3. Müşteri, satın almış olduğu hizmeti 3. Kişilere devredemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

1.4. Müşteri’nin hizmet başlangıç süresini kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda, Otel, Müşteri adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda Müşteri’ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. Müşteri hizmet başlangıcından itibaren 24 saat içinde hizmete tekrar iştirak edeceğini bildirir ise hizmetten yararlanabilir.

1.5. Müşteri’ ye ön bilgilendirme formunda da belirtildiği üzere; Müşteri’ nin bu sözleşmeden cayma hakkı bulunmamaktadır.
Müşteri tarafından erken rezervasyon indiriminden faydalanılmış olması halinde hiçbir koşulda Müşteri’nin bu sözleşmeden cayma hakkı bulunmadığı hususu Müşteri’nin kayıtsız şartsız kabulündedir.
Müşteri’nin satın aldığı konaklama hizmetini kullanmaktan vazgeçtiğini/iptal talebini hizmetin başlayacağı tarihten 14 günden az bir süre kala Otel’e yazılı olarak yöneltmesi halinde ise, Müşteri tarafından ödenen bedel Müşteri’ye iade edilmez. Müşteri tarafından yapılan tarih değişikliği talepleri Otel tarafından müsaitliğe göre değerlendirilir.
Müşterinin Otel’e yerleştikten sonra hizmetten vazgeçmesi halinde, Müşteri’nin Otel’e ödediği bedelin iadesini Otel’den talep etme hakkı bulunmamaktadır.
Türkiye’de milli ve dini bayram ve tatil günü olarak kabul edilen günler için yapılan rezervasyonlarda da hiçbir koşulda Müşteri’ nin bu sözleşmeden cayma hakkı bulunmadığı hususu Müşteri’nin kayıtsız şartsız kabulündedir.

1.6. Müşteri’nin kendisi veya birinci derece akrabalarının 10 (on) günlük mutat iştigaline engel olan rahatsızlıkları veya ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi kurul raporu ile hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenen belgelenebilir ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere Müşteri tarafından ödenen bedel Müşteri’ ye 30 (otuz) iş günü içerisinde iade edilir.

1.7.Otel tarafından herhangi bir sebeple blacklist yapılmış müşteri, otele online sistem üzerinden rezervasyon yapması halinde, rezervasyon formu otele geldikten sonra ödeme Müşteri’ye iade edilecek olup rezervasyon, satış temsilcisi tarafından işleme alınmayacaktır.

1.8.Müşteri, ifa edilen hizmetin ayıplı olduğundan bahisle hizmeti kullanmayı sonlandırmak istemesi halinde Otel Yönetimi ile işbirliği yapma ve özenli davranma borcu gereğince Otel yetkilisine ve konakladığı otele sona erme sebeplerini yazılı olarak bildireceğini, aksi halde hizmeti alıp kullandığının addolunacağını ve sözleşme konusu hizmet bedelinin iadesini talep hakkı bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.

 

2. Mücbir Sebepler


Ülkenin tamamını veya bir kısmını etkileyen savaş, terör hareketleri veya tehlikesi, siyasi gerginlikler, mülkiyet haklarının kullanılamaması, halk ayaklanması, askeri veya sivil darbe ya da darbe kalkışması, sınırların ve hava sahalarının kapatılması, seyahat yasakları ya da seyahat etmeme tavsiyesi, hava ve kara ulaşımlarını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen ve genel yaşam koşullarını olumsuz kılan kazalar ve deprem, sel, yanardağ patlaması gibi doğal afetler, grevler ve lokavtlar, enflasyon, devalüasyon, ticari ambargolar gibi olumsuz ekonomik olaylar, ulaşıma yönelik her türlü sınırlamalar, salgın hastalık, karantina gibi durumlarda ve belgeye bağlanması beklenmeksizin sözleşme, taahhüdünü kısmen veya tamamen yerine getiremeyen tarafın tercihi ve bildirimi ile; askıya alınabilir veya sona erdirilebilir. Bu tür durumlarda Otel tarafından Müşteri’ye hiçbir zarar veya tazminat ödemesi yapılmayacağı Müşteri’nin kayıtsız şartsız kabulündedir.