MERİT INTERNATIONAL HOTELS & RESORTS & CASINO

HABERLER → TURİZMİN GELECEĞİ İÇİN YATIRIMCININ ÖNÜ AÇILMALI

KIBRIS HAVADİS - 2014-05-18

"ULAŞIM SORUNU ÇÖZÜLMELİ":

Reha Arar, Kuzey Kıbrıs turizminin en önemli so­rununun ulaşım olduğunu söyledi. Arar, ulaşım so­rununun çözümlenmesinin turizmin şahlanması için yeterli olacağını vur­guladı.

"BÜROKRASİ ENGEL OLUYOR”:

Reha Arar, Afrika’nın birçok ülkesinde yatırım yapan Türk iş adamları­nın Kuzey Kıbrıs’a yatı­rım yapmamasının temel nedenini bürokrasi ve gü­vensizlik olarak özetledi.

Arar: Yatırımcının önünü açmak için bürokrasi, teş­vik sistemi ve güvenceler gözden geçirilmeli

Merit Hoteller Yönetim Ku­rulu Başkanı Reha Arar, Me- rit grubunun Kıbrıs yatırımları ve KKTC turizminin gelece­ğini Havadis'e değerlendir­di. Arar, turizmde istenen atı­lımın yapılamamasını yasal altyapı ve bürokrasi nedeniy­le yatırımcının KKTC'den uzak durmasına bağladı.

Merit Hoteller grubunun her şeye rağmen Kıbrıs'ta ce­sur yatırımlarla birçok ilke imza attığını kaydeden Arar, 12 yılda cesur adımlar atarak önemli yatırımlar yaptıklarını kaydetti.

SORU: Merit Hoteller grubunun son yatırımı Me­rit Premium kısa süre önce hayata geçti. Bu yatırımı bize biraz anlatabilir misi­niz?

CEVAP: Bundan 12 yıl önce adaya ilk geldiğimde kongre turizminin yapılma­dığını gördüm ve gerekli ol­duğunu düşündüm. İlk ham­leyi Merit Crystal Cove'un kongre merkezini yaparak başladık. O yıllarda Kuzey Kıbrıs'ta ondan başka kongre merkezi yoktu. Bizim arka­mızdan, bizim meslektaşları­mız, bizim kongre merkezi­mizden daha büyük kongre merkezleri yaptılar. Bunun sonucu olarak da Akdeniz çanağında Kıbrıs bir “kongre" destinasyonu olarak görüldü. Kongre seçiciler artık Kıb­rıs'ın fiyatlarını görmeden kongre düzenlememeye baş­ladı. Bir diğer adım ise, “her şey dahil" sisteme geçilmesi. Bu da bize yetmedi. Daha sonra “her şey dahil" sistemi “size özel"e çevirdik. “Size özel her şey dahil." sisteminin içinde Merit Royal Hotel'i açtık.

Royal Hotel ve Premium'da her şey size özel, sizin istedi­ğiniz gibi, sizin istediğiniz zamanda veriliyor.

SORU: Merit’in bu ülke­de ilklere imza attığını mı söylemek istiyorsunuz?

CEVAP: Tabii. İlklere de­vam edecek olursak, bugün Avrupa'nın en büyük spalarından birisini Merit Royal Hotel'de yapmış olmanın mut­luluğunu yaşıyoruz.

Merit Royal Hotel'deki spa- nuz 3 bin 500 metre kare ça­pında, içerisinde sağlıklı ya­şam merkezini, yaşam koçluğu servisini de bulunduran son derece modern bir tesis. Bugün, sadece bu tesis için otelimize gelen insanlar var. Merit Royal Hotel'de yine bir ilki başardık ve 14 yaşına kadar çocuk almadık. Başını dinlemek isteyen insanlar ço­cuk gürültüsünden uzak bu­rada yaşamlarını sürdürebili­yorlar. Bunun yanında, Royal Premium'da özellikle çocuklara yönelik bin metre karelik büyük bir alan var. Orada ço­cuklar istedikleri şekilde her yaş gurubu ayrı ayrı, tüm ihtiyaçlarını  giderebi1iyorlar. İşte bütün bunlar turizmin çe­şitliliği ve farkı.

SORU: Turizm ülkesi olan Kuzey Kıbrıs’ta sizce en önemli sorun nedir?

CEVAP: Bu tarihi doğası, gastronomisi, korunmuşluğu muhteşem ülkemizin bence en önemli sorunu ulaşımdır. Peki, “ikinci sorun nedir" diye sorarsanız, yine ulaşımdır. Ulaşımın halledilmesi bu ül­kenin turizminin şahlanması için yeterlidir.

Kuzey Kıbrıs'ın bir ucun­dan, diğer ucuna gelin, bir seyahat edelim. Hemen şu an sağa sola bakalım kaç tane tu­ristik tesis inşaatı ile karşıla­şacağız. Maalesef bir elin par­maklarından az. Soruyorum, Türk iş adamları bugün Afri­ka'nın birçok ülkesinde yatı­rım yaparken, neden Kıbrıs'a gelip yatırım yapmıyor. He­men cevabını vereyim. Çünkü Kıbrıs'ta halen yatırım iklimi ısınmadı. Yatırım için daha ilkbahar mevsimi gelmedi. Yaz ise, hiç görünmedi.

O zaman, bizim şapkamızı önümüze koymamız ve bu iklimi ısıtmamız için başta bürokrasi olmak üzere, teş­vikler, yasalar, güvenceler ol­mak üzere birçok tedbiri ya­tırımcı lehine almamız lazım. 49 yıllık tahsisleri eğer yatı­rımcı tam olarak yatırımını za­manında bitirmişse, belki 69, belki 99 yıla çıkarmamız ge­rekiyor. Yatırımı teşvik et­memiz lazım. Yatırımın önü­nü açmamız gerekiyor.

SORU: Ülkede turizm yatırımlarının durumu nedir? Yeterli mi sizce?

CEVAP: Geçtiğimiz bir kaç yıl önce bir Turizm Ba­kanı bütçesini sunarken 2015 yılında ülkede yatak sayısının 40 bin olacağını söylemişti.

Ama bugün ülkede gerçek olarak 2015'e 40 bin yatakla girecek bir çaba ben görmü­yorum. Bu durumda, ülkeyi turizm ülkesi yapmak için ciddi bir çalışma yapmamız ve bir makro planı uygulamaya koymamız lazım. Turizmciler ben de dahil olmak üzere yıl­lardır Turizm Surası'ndan bahsediyor.

Gerçek uzmanların içinde bulunacağı bir Turizm Şurası. Turizmin gerçek sesi. Bu ça­banın bir an önce gösterilerek turizm şurasının toplanması ve turizm yol haritasının çizilmesi lazım. KKTC'nin tanıtımının özellikle potansiyel olan ül­kelerde yapılması çok önem­li.

SORU: Sizinle her ko­nuştuğumuzda ülke ulaşımı açısından THY’ye sitem edersiniz. Bugün durum ne­dir?

CEVAP: Kendi kendimize gelin bir soru soralım. Diyelim ki, Kuzey Kıbrıs hangi ülke­lerden turist alabilir. Ceva­bında, hiç Kanada'yı, Ameri­ka'yı veya Kenya'yı sayıyor muyuz? Hayır, saymıyoruz. Bu ülkenin potansiyel ülkele­ri, Ürdün, Lübnan, İsrail, Azerbaycan ve İran'dır. Peki, Anavatanın dünyanın en bü­yük hava yollarından bir ta­nesine sahip olan THY acaba bize bu ülkelerden touch down'lu sefer koyamaz mı? Bunu koyması durumunda eğer ben bu mesleği biliyor­sam, otellerin resepsiyonları önünde kuyruklar oluşacaktır. Biz turiste su anda, “sağ elinle, sol kulağını göster bakalım nasıl oluyor" diye soruyoruz.

SORU: Yarım kalan otel inşaatlarına Bakanlar Kurulu kararınca teşvik veril- meşini nasıl değerlendiri­yorsunuz?

CEVAP: Son derece doğ­ru buluyorum. Bakanlar Ku­rulu özellikle yarım kalan otellerin bitirilmesi konusun­da ciddi çaba harcadı. Ayrıca turizm, bir süredir ülkede yük­selen bir yıldız.

 

 

Yukarı Çık