MERİT INTERNATIONAL HOTELS & RESORTS & CASINO

BLOG → HEYBELİADA'DA TATİL KEYFİ    

HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR EVİ

Cumhuriyet dönemi yazarlarından Hüseyin Rahmi Gürpınar Heybeliada'da, 1912-1944 yılları arasında yaşadığı evin, Kültür Bakanlığı'nın yaptığı restorasyonla müzeye çevrilmesiyle oluşturulmuştur. Heybeliada'da denize hâkim bir tepede bulunan müzede, aralarında Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın kendi yaptığı el işlerinin de bulunduğu eşyalar ve kitaplar sergilenmektedir.

AYA TRİADA MANASTIRI (RUHBAN OKULU)

Heybeliada'nın kuzeybatı yönünde çamlarla kaplı Ümit Tepesi’nde bulunmaktadır. Çamlar ve deniz bu manastıra dünyada eşine az rastlanır bir güzellik katmaktadır.

AYA YORGİ (SAİNT GEORGES) UÇURUM KİLİSESİ

Heybeliada'nın Büyükada (Nizam semtine karşı) cephesinde, sanatoryum yolu üzerinde yüksekçe bir falez üzerinde olması sebebiyle, Krimnos Precipise Uçurum Manastırı da denir. S.Vizandios'a göre manastır kolay kırılan bir kaya üzerindedir. 1862' de toprak kaymasını önlemek üzere bir keşiş Aya Effimia Ayazması üzerine duvar yaptırmıştır.

AYİOS NİKOLOS RUM ORTODOKS KİLİSESİ

Ayios Nikolos Kilisesi Patrik I.Samuil’in (Byzantios) hayatının son dört senesini yaşadığı ve 10 Mayıs 1775'te ölünce kilisenin altına gömüldüğü mezarın üstüne inşa edilmiştir. II. Abdülhamit zamanında (1894) büyük zelzelede oldukça harap olduğundan esaslı bir tamir görmüştür.

DENİZ LİSESİ

Bugünkü Deniz Harp Okulu'nun nüvesini teşkil eden mektep, ilk defa Çeşme mağlubiyeti üzerine 18 Kasım 1776’da (devrin Kaptan-Derya'sı) Cezayirli lakabıyla anılan Hasanpaşa'nın teşebbüsüyle ve padişahın iradesi alınarak Kasımpaşa' da tersane içinde Mühendishane-i Bahri Hümayun adı ile kuruldu.

AYA SPRİDON MANASTIRI (TARİK-İ DÜNYA)

1859 yılında 19 yaşında fakir bir genç Heybeliada'ya gelir. Bir süre sığındığı rahip tarafından eğitildikten sonra adanın Çam Limanı güney/batı burnuna ufak bir kulübe yaparak yerleşir. Dünyadan elini eteğini çekmiş yardımsever bir din adamıdır. Duaları kabul görür ve de çok yakışıklıdır. Bu halkın da yardımıyla biraz daha genişletilmiş dini icazet yerine yalnız Ortodokslar değil, Müslümanlar da (özellikle kadınlar) akın etmeye başlar. Daha sonra buraya bir kilise ve manastır inşa edilir. Manastır bu keşişin adı ile Aya Spridon; kilise Terk-i Dünya (ya da tarik-i dünya) olarak anılmaktadır. Keşiş Spridon burada ölmüş ve gömülmüştür.

SÜSLÜ MEZAR

Aya Yorgi Manastırı’nın önündeki yola yakın bir yerde kubbeli, renkli camlı, içindeki yüksek bir kaide üzerinde melek heykeli olan çok güzel özgün bir mezardır. İngiltere'nin Gemlik Başkonsolosu Kangelidis' in karısına aittir, heykelleri İtalya'dan getirtilmiştir. 1868 yılında yapılmıştır. Kangilis’in kendi mezarı da avlusundadır.

İSMET İNÖNÜ KÖŞKÜ

İsmet İnönü de adalıydı, Heybeliada'daki en ünlü binalardan biri de Refah Şehitleri Caddesi'ndeki köşk üç katli bahçeli Mavromatik Köşkü’dür. 1934 yılında İsmet İnönü'ye geçmiştir. Adanın ilk jeneratörünün bu evde kullanıldığı biliniyor. Atatürk'ün de kısa bir süre kullandığı ev halen İnönü Vakfı'na aittir ve müze olarak ziyaretçilere açıktır.

HEYBELİADA SANATORYUMU

Eskiden verem hastalığı ile savaşmak için, güzel havalı yerlerde dinlenmekten başka çare yoktu. Heybeliada'nın havasının da eskiden beri vereme iyi geldiği biliniyordu. Bu hastalığa tutulan kişiler adaya gelir ve şifa bulurlardı. Heybeliada Sanatoryumu Türkiye'nin ilk verem hastanesi olup 12 Haziran 1924′de Atatürk'ün emriyle açılmıştır.

HEYBELİADA CAMİ

Ümit Sokağı’nda bulunan cami; İstanbul'da yeni postane karşısında ve Valide Hanımın bulunduğu yerde arsa haline inkılap eden Kadı Asker Abdülkadir Efendi Cami’sine (diğer adıyla Meydancık Cami) bedel olarak, yine bu nam altında, vakıflar idaresi tarafından yaptırılmış, planları 1935-36 tarihlerinde tanzim edilmiştir.

Yukarı Çık